Sunday, 19 June 2016

Chestionar despre CALĂTORIE

CHESTIONAR

1.      Ce simboluri ai asocia călătoriei?
a)      calul
b)      drumul
c)      pasărea
Altele.......................................................................................................................

2.      Cum arată pentru tine călătoria perfectă? Rezumă răspunsul într-un enunț.
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.      Ce ai învățat din ultima călătorie reală sau imaginară realizată?
a)      Că nu este bine să ai încredere în oameni
b)      Că lumea este frumoasă
c)      Că nu știam nimic despre mine
Altele.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.      Crezi că este necesar să călătorim?
a)      Da
b)      Nu
c)      Nu știu

5.      Ce trebuie să nu uiți când pleci într-o călătorie?
a)      Banii și actele
b)      Scopul călătoriei
c)      Că este o simplă distracție

6.      Cum a îmbogățit modernitatea pasiunea oamenilor pentru călătorie?
a)      Cu posibilitatea de a călători virtual
b)      Cu numeroase mijloace de transport
c)      Cu posibilitatea de a arăta tuturor călătoriile tale

Altele........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thursday, 12 May 2016

examene


Iată un subiect de examen, ca să vă antrenați...

Test de antrenament 1

Subiectul I
            Citește cu atenție textul următor, pentru a răspunde cerințelor formulate:

Din valurile vremii, iubita mea, răsai
Cu braţele de marmur, cu părul lung, bălai -
Şi faţa străvezie ca faţa albei ceri
Slăbită e de umbra duioaselor dureri!
Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei,
Femeie între stele şi stea între femei
Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng,
În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng.

Cum oare din noianul de neguri să te rump,
Să te ridic la pieptu-mi, iubite înger scump,
Şi faţa mea în lacrimi pe faţa ta s-o plec,
Cu sărutări aprinse suflarea să ţi-o-nec
Şi mâna friguroasă s-o încălzesc la sân,
Aproape, mai aproape pe inima-mi s-o ţin.

Dar vai, un chip aievea nu eşti, astfel de treci
Şi umbra ta se pierde în negurile reci,
De mă găsesc iar singur cu braţele în jos
În trista amintire a visului frumos...
Zadarnic după umbra ta dulce le întind:
Din valurile vremii nu pot să te cuprind
.
                                   (Mihai Eminescu, Din valurile vremii...)
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor umbră şi zadarnic, din ultima strofă.
2. Evidenţiază rolul virgulei în versul „Să te ridic pe pieptu-mi, iubite înger scump”.
3. Motivează structurarea textului sub forma unui monolog adresat.
4. Prezintă rolul expresiv al timpurilor verbale în textul citat.
5. Explică semnificaţia unei figuri de stil din a doua strofă.
6. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică, prin evidenţierea a două trăsături
prezente în text
7. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.


Subiectul al II-lea
Scrie un text de tip argumentativ de 200-300 de cuvinte despre rolul imaginației în dezvoltarea științelor exacte.


Test de antrenament 2

I.                    Citește textul de mai jos și răspunde sarcinilor de lucru formulate:

          Bătrâna mă lăsă din descântec şi se sculă. Râcâi într-un colţ al cocioabei pământul şi scoase o oală dinlăuntrul căreia alese o bucăţică de os cât un solz de crap. Făcu un semn cu degetele asupra lui şi-l scrijeli cu o stea ca şi cea de pe inima mea, numai că în cinci colţuri, din care unul căutând în jos.
- Ţine, îmi spuse, încet. Du-te cu farmecul acasă. Dar singur. Şi să nu te întâlneşti cu nimeni. [...] Odată ajuns acasă, ascunde-te. Numai când o fi ea singură, găseşte chip să te apropii fără să te vadă. Atunci să îi strecori vraja oriunde-i putea, în păr, în sân, la betelie.
Am smuls talismanul din mâna Sibilei şi am alergat tot drumul cu zvâcneli de inimă. Am sosit acasă când era încă dimineaţă. Iubita, pe prispă, era aplecată deasupra unui ghiveci, răsădea o floare. Şi dragostea, dragostea mai pustiitoare ca oricând, mă prăvăli către ea. Ea m-a simţit. Dar până să se întoarcă şi să se apere, i-am strecurat, pe la spate, în betele cu care era încinsă, solzul vrăjit. [...]
- Ce faci? Se răsuci spre mine, c-un ţipăt ascuţit, ca un junghi. [...]
          Dar în clipa aceea se petrecu ceva cumplit. În faţa mea sta o strigoaică, cu ochi de albuş de ou răscopt, plesnit de dogoare... Am răcnit ca un nebun. Şi am smucit-o deodată la fugă, fără să mă uit îndărăt, părăsind toate acolo...
(Vasile Voiculescu, Iubire magică)

1. Scrie câte un sinonim neologic pentru cuvintele deodată și părăsind din ultimul alineat al textului citat.
2. Menționează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în secvența citată.
3. Precizează modalitatea de legare a secvențelor narative în fragmentul citat.
4. Prezintă rolul expresiv al verbelor la perfect simplu.
5. Numește perspectiva narativă prezentă în textul citat.
6. Transcrie două secvențe care conturează dimensiunea spațială a imaginarului narativ.
7. Comentează secvența, având în vedere relația dintre ideile exprimate și mijloacele stilistice folosite.

II. Scrie un text de tip argumentativ, de 20 – 30 de rânduri, despre raportul dintre curaj și înţelepciune în timpul tinereții.
Avem și anul acesta AW!!!! Nu uitați!


Tuesday, 10 May 2016

Clasa XI A

Se apropie olimpiada de lectură...! Iată ce competențe trebuie să avem în vedere!
Competențe de lectură

1. Extragere informațiilor explicit formulate în text
1.1. detalii vizibile in text (litere/ gr. de litere in cuvant, cuvinte, gr. de cuvinte, fraze etc.)
  1.2. detalii vizibile in imagine
  1.3. date, idei de citat/ reprodus.

 2. Formularea unor concluzii directe
2.1.  identificarea unor idei in text, avansarea unor concluzii in urma unei analize sumare/ rapide a textului, indeplinire de instructiune/ indicatie simpla.
2.2. detalii de imagine in corelare cu alte aspecte iconice.

3. Interpretarea si integrarea ideilor si informațiilor
3.1. interpretarea și integrarea inf. esentiale.
3.2. interpretarea și integrarea ideilor principale.
3.3. interpretarea și integrarea unor componente logice, cronologice.
3.4. interpretarea și integrarea inf. din suportul iconic.

4. Transfer, evaluarea continutului
4.1. corelare text-imagine/ diagrama/ grafic.
4.2. transfer in si din cod verbal/ non-vb.
4.3. abstragerea argumentelor, concluziilor, atitudinilor.